top of page
Inbody_WEB_V01
Přehrát video

ZAČNITE SVOJU ZMENU! ZISTITE AKO NA TOM V SKTOČNOSTI STE! 

InBody 270 alebo bioelektrická impedančná analýza je svetový líder v analýze zloženia tela. Je to najpresnejší dostupný spôsob merania a vyhodnocovania zloženia tela. Prístroj nepracuje s empirickým odhadom a ponúka možnosť diagnostikovať deti od 3 rokov vo váhovom rozmedzí od 10 – 250kg. 

Bezpečné, jednoduché a rýchle meranie vám podá správu o: ​ 

 • Zloženie tela (celková voda, voda vnútrobunková, voda mimobunková, bielkoviny, minerálne látky, hmotnosť tuku, hmotnosť) 

 • Analýza sval-tuk (hmotnosť, hmotnosť kostrových svalov, hmotnosť tuku) 

 • Segmentálna analýza svaloviny (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup) 

 • Segmentálna analýza tuku (ľavá ruka, pravá ruka, ľavá noha, pravá noha, trup) 

 • Skúmané parametre (bazálny metabolizmus, bazálny metabolický vek, WHR index, viscerálny tuk vcm2 (VFA) 

 • Predikcia výšky u detí (rastový graf pre deti do 18 rokov) 

 • BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu a bokov (WHR) 

 • Fitness skóre 

 • Kontrola hmotnosti (doporučená hmotnosť, kontrola tukov, kontrola svalov) 

 • ABSI index 

 • Celková hmotnosť bunkovej hmoty 

 • Celková hmotnosť kostrových minerálov 

 • Ukážky stravy – ukážkový jedálniček 

 • Impedancia každého segmentu a frekvencie samostatne 

 • Grafové vyhodnotenie histórie (aj všetkých predchádzajúcich meraní) 

 • Porovnávanie jednotlivých parametrov medzi sebou 

 • Nutričná diagnóza (proteíny, minerály, tuk, edém) 

 • Telesná vyváženosť, telesná sila, zdravotná diagnóza 

 • Cieľová váha, kontrola váhy, tuková kontrola, svalová kontrola, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity 

 • Vyhodnotenie výsledkov s kvalifikovaným personálom v cene 

 

Príklad výslednej listiny merania InBody:

bottom of page